data gedreven werken

Datagedreven werken

Subscribe €295,00 / year
Haal kennis en informatie uit beschikbare data

Baseer je beslissingen niet op je onderbuikgevoel maar op feiten. 


Deze leergang rust je uit met de kennis, kunde en inzichten die je nodig hebt om bruikbare kennis en unieke inzichten uit beschikbare

Datagedreven werken includes these courses

BI Introductie
View Course
Excel
View Course
Excel Draaitabellen
View Course
Een datamodel begrijpen
View Course
Dimensionaal modelleren
View Course
Power Pivot
View Course